Thứ Tư, 29 tháng 9, 2010

LỤC BÁT HAI MÙA .

           LỤC BÁT HAI MÙA .

                                                     
                                                                  .                                                       Hè về mắt hạ đỏ hoe
                                            Cung sầu réo rắc tiếng ve não nề
                                                     Hè về hanh nắng câu thề
                                             Tiếng thơ như đã nhuốm về thời gian

                                                     Giật mình... tưởng tiếng đò ngang

                                              Của người lữ khách sang sông lỡ đò .                                                                                    Hè 6. 2010 .  

                                                        KHÚC GIAO MÙA .


                                                     Dùng giằng giữa hạ và thu
                                               Vệt mây còn đó âm u cuối chiều 
                                                     Gió thu như cuốn bao điều
                                                Hạ như còn đó cánh diều chơi vơi...
                                                      Vàng thu như đến đôi nơi

                                                Gió se se cuốn nắng vơi bên thềm         
                                                      Chùng chình qua ngõ êm đềm
                                                 Vàng lên ấm nắng bên thềm nhân sinh 


                                                                         THU .

                                                        Thu thế...mới thật là thu. 
                                                  Cho nai ngơ ngác ngủ trong nắng vàng
                                                         Thu đến... rót mật lời ru 
                                                   Cho ai ngơ ngác mắt màu thời gian 
                                                         Vàng thu trải khắp không gian
                                                    Tình thu vừa đến mênh mang ...lá vàng !  


                                                                                  Thu .9.2009