Thứ Tư, 6 tháng 10, 2010

NHỚ EM


Chiều mưa anh nhớ em
Nghĩ mì quảng mà thèm
Buồn trông về Đà Nẵng
Xao xác nhớ từng đêm...

                                 TSC

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

THU NHỚ


THU NHỚ
Thu đã đến
Mộng về tìm
Ủ trong tim
Hai ba chín...
            TSC