Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

TRĂNG MƠTRĂNG MƠ

Trăng soi vằng vặc thấm vai mềm
Trăng rớt tơ vàng thật dịu êm
Trăng sáng trong ngần gieo sợi nhớ
Ru hồn lãng tử mộng tròn đêm…

tiengsonca