Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011

VẦNG TRĂNG YÊU THƯƠNG

VẦNG TRĂNG YÊU THƯƠNG

Trăng trên trời toả sáng
Trăng trong hồn ngát hương
Thông minh ngời vầng trán
Ngập tràn tình yêu thương...

tiengsonca