Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

CHIEU XUANCHIỀU XUÂN

Chiều xuân nắng vàng rơi
Lòng ai thấy chơi vơi
Tràn nhớ sang chiều tím
Miên man giữa dòng đời...

Nhịp thuyền ai buông lơi
Bến bờ trông xa vời
Có chăng cầu Ô Thước
Bước qua cầu đến nơi...

tiengsonca