Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

HOA MUA
HOA MUA

Nhớ thương người mà hoa mua tím ngắt
Ngóng trời xa mường tượng bóng dáng hoa
Trái chín mọng đưa hương về theo gió
Người ơi! Người có nhớ tháng năm qua?!

tiengsonca