Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

TRĂNG VÀ EM


Trăng và em
Trông diễm tuyệt
Dâng nỗi niềm 
Đầy cảm xúc
Thật êm đềm
Vui hạnh phúc
Trăng và em...

tiengsonca