Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

QUÁN TƯỞNGNhắm mắt quán trời rộng
Tỷ tỷ sao trên trời
Cuộc đời như huyễn mộng
Vô ngôn thấu vạn lời !

                 tiengsonca

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

ĐỘNGĐỘNG
Sóng xô bờ đá đau lòng nước
Gió lao xao sóng nước thì thào
Đời như điếu thuốc trên chiếc guốc
Đi tìm hạnh phúc mà khổ đau

                                tiengsonca