Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

MỘT SÁNG BÌNH YÊN


 

Nhấp giọt cà phê đen
Lòng bình yên thanh thản
Hồn bay theo tiếng nhạc
Tan biến điều nhỏ nhen...

tiengsonca