Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNGBIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Tình yêu Tổ Quốc thiêng liêng
Đảo chìm, đảo nổi, đất liền - quê hương
Ngàn trùng sóng gió đại dương
Tiền tiêu Tổ Quốc máu xương thắm màu
Cờ đào phấp phới ngàn sau
Nối liền biển đảo con tàu ra khơi
Giữ yên mặt đất, bầu trời
Tự do, Độc lập muôn đời của ta
Chung tay bảo vệ Trường Sa
Giữ gìn biển đảo Hoàng Sa yên bình.

tiengsonca