Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

NHỚ

NHỚ

Nhớ ai mà nhớ thật nhiều
Nhớ gì mà nhớ những điều ngu ngơ
Nhớ chi mà rớt vần thơ
Nhớ như con bướm lần mơ vườn đào
Nhớ sao kỷ niệm hôm nao
Giờ đây gió cuốn tan vào thời gian...tiengsonca