Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

SỰ TÍCH BÁNH DẦY BÁNH CHƯNG
SỰ TÍCH BÁNH DẦY BÁNH CHƯNG

Ngày xưa khi dẹp giặc yên
Hùng Vương thứ sáu định truyền ngôi vua
Đầu xuân thi cỗ tiến vua
Các chàng hoàng tử thi đua kiếm tìm
Thức ngon, ý nghĩa, dễ làm
Vua cha chọn mặt gửi vàng truyền ngôi
Thời gian trưng cỗ đến nơi
Dâng lên nhiều món tuyệt vời sắc hương
Con thứ mười tám Hùng Vương
Tiết Liêu nằm mộng, Thần thương chỉ bày
Trời đất quý gạo nếp đây
Con đem sáng tạo bánh dầy bánh chưng
Món ngon ý nghĩa mà dâng
Tượng trưng Trời Đất vuông tròn bao la
Ghi ơn sinh dưỡng mẹ cha
Mừng vui Vua chọn thế là truyền ngôi
Từ đây dân chúng bao đời
Nhà nhà làm bánh Đất Trời mừng xuân
Bánh dầy cùng với bánh chưng
Dâng lên Tiên Tổ và dâng Đất Trời...

tiengsonca

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét